landschap

16 items found

Eiland de Klamp

Eiland de Klamp
thema's: SOCIAAL-RUIMTELIJK ONDERZOEK, ECOLOGIELocatie: de klamp, leeuwardenIn opdracht van: private opdrachtgeverpartners: Dorenbos architectenperiode: 2021/2022PRODUCT: lANDSCHAPSPLAN Aanleiding / opgave Het gebied...

Herontwikkeling De Kei – Leeuwarden

Herontwikkeling De Kei – Leeuwarden
thema's: klimaatbestendige / biodiverse / sociale wijkLocatie: De Kei , BILGAARD, te LeeuwardenIn opdracht van: Gemeente Leeuwardenpartners: Copper8periode: 2021-2023. start...

“Natuurinclusief ontwerpen” aan corporatiebezit Muwi 1, Vlaardingen

“Natuurinclusief ontwerpen” aan corporatiebezit Muwi 1, Vlaardingen
Natuurinclusief ontwerpenLocatie: Ambacht wijk te VlaardingenIn opdracht van: College van RijksadviseursIn samenwerking met: Maarten Schrama, WaterwegWonen & KAWPERIODE: 2023Status: ontwerpend...

Agroforestry in open landschappen

Agroforestry in open landschappen
thema's: ontwerpend onderzoekLocatie: open landschappen in nederlandIn opdracht van: college van rijksadviseurs en ministerie van lnvStatus: afgerond ontwerpend onderzoekperiode: 2022complete...

Boswijk Vlieland

Boswijk Vlieland
THEMA'S: LEVENSLOOPBESTENDIG, ZORG, STEDENBOUWKUNIG PLAN, OPENBARE RUIMTE, ONTMOETENLOCATIE: VLIELANDIN OPDRACHT VAN:  GEMEENTE VLIELANDPARTNERS: TWA ARCHITECTEN MYBACKYARDABC NovaPERIODE: 2021, REALISATIE: 2022PRODUCT:...

Binnenstebuitenbos schoolplein Mantgum

Binnenstebuitenbos schoolplein Mantgum
THEMA'S: TRANSFORMATIE, SCHOOLPLEIN, HITTESTRESS, SPELEN,LOCATIE: O.B.S. MANTGUMIN OPDRACHT VAN:  OBS DE GIELGUORDEPARTNERS: NICO KLOPPENBORGPERIODE:  2021-2022PRODUCT: Landschapsplan / Openbare ruimte –...

Landschapsplan Aduarderzijl

Landschapsplan Aduarderzijl
THEMA'S: CULTUURHISTORIE, RIJKSMONUMENTEN, PARTICIPATIELOCATIE: ADUARDERZIJLIN OPDRACHT VAN:  WATERSCHAP NOORDERZIJLVESTPARTNERS: MVDH ARCHITECTUUR- EN CULTUURHISTORIEPERIODE:  2021-2022PRODUCT: Landschapsplan / Openbare ruimte – Voorlopig...

Schoolplein Oldenije Westerkerk

Schoolplein Oldenije Westerkerk
thema's: CULTUURHISTORIE, schoolplein, archeologie, waterberging, buurtpleinLocatie: jenaplanschool oldenije, leeuwardenIn opdracht van: Proloog & gemeente leeuwardenpartners: ARCHITECT: MOKE ARCHITECTEN, TECHNISCHE UITWERKING...

Marciapark Baflo, Groningen

Marciapark Baflo, Groningen
thema's: schoolpleinLocatie: MARCIAPARK In opdracht van: gemeente het hogelandpartners: KAW architecten, Weusthuis en Partners Status: uitgevoerdOPPERVLAK: 22000m2 Het Kindcentrum Baflo...

Metropoolregio Amsterdam

Metropoolregio Amsterdam
THEMA'S: LANDSCHAPSONDERZOEKLOCATIE: METROPOOLREGIO AMSTERDAMIN OPDRACHT VAN: METROPOOLREGIO AMSTERDAMPARTNERS: STEENHUISMEURSPERIODE: 2019PRODUCT: ONTWERPEND ONDERZOEKCOMPLETE PUBLICATIE In opdracht van de Metropoolregio Amsterdam (MRA)...

Contramal van De Hes, Arnhem

Contramal van De Hes, Arnhem
THEMA'S: ANALYSE VAN DE CONTRAMAL, LANDSCHAPSHISTORISCH ONDERZOEKLOCATIE: KEMA-TERREIN ARNHEM DE HESIN OPDRACHT VAN: AMVESTPARTNERS: STEENHUISMEURSPERIODE: 2019PRODUCT: ONTWERPEND ONDERZOEK Amvest heeft...

Landschapsplan Lingeoevers, Gorinchem

Landschapsplan Lingeoevers, Gorinchem
THEMA'S: NATURA 2000, CULTUURHISTORIE, ECOLOGIE, KADER, RAAMWERK ONTWIKKELINGEN LOCATIE: LINGEOEVERS, GORINCHEMIN OPDRACHT VAN: GEMEENTE GORINCHEMPARTNERS: DAVID HABETS, ANNA FINK PERIODE: 2020-2021PRODUCT:...

Gevonden landschap, Bargeres

Gevonden landschap, Bargeres
THEMA'S: BLOEMKOOLWIJK, EENZAAMHEID, LANDSCHAP, SOCIOLOGIE, VISIELOCATIE: BARGERES, EMMENIN OPDRACHT VAN: COLLEGE VAN RIJKSADVISEURSPARTNERS: JAN MARTIJN EEKHOF STEDENBOUW, WERNER BROUWER, INTERRAPERIODE:...

Dorpsentree Ee

Dorpsentree Ee
THEMA'S: DORPSENTREE, OPENBARE RUIMTE, ONTMOETINGLOCATIE: ACHTERWEI, EE  IN OPDRACHT VAN: DORPSONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ EEPERIODE:  2018, REALISATIE: 2019PRODUCT: Landschapsplan - Voorlopig ontwerp Het...

Kavalier VI Magdeburg

Kavalier VI Magdeburg
THEMA'S: MONUMENT, ECOLOGIE, ONTWIKKELING, WATERBERGINGLOCATIE: KAVALIER 6 MAGDEBURGIN OPDRACHT VAN: MERA LANDSCHAPSARCHITEKTENPARTNERS: META ARCHITEKTUR MAGDEBURGPERIODE: 2019PRODUCT: Landschapsplan / Openbare ruimte...

Spelen in de Stad

Spelen in de Stad
THEMA'S: SOCIAAL-RUIMTELIJK ONDERZOEK, SOCIOLOGIE, KINDEREN, SPELEN, SPEELPLEKKENLOCATIE: AMSTERDAMIN OPDRACHT VAN: GEMEENTE AMSTERDAMPARTNERS: ANNA FINKPERIODE: 2018 - 2019STATUS: GEPUBLICEERDCOMPLETE PUBLICATIE Inspiratieboek...