thema’s: schoolplein
Locatie: MARCIAPARK
In opdracht van: gemeente het hogeland
partners: KAW architecten, Weusthuis en Partners
Status: uitgevoerd
OPPERVLAK: 22000m2

Het Kindcentrum Baflo – Rasquert ligt in een cultuurhistorisch waardevolle locatie tussen twee wierden. Voor de herinrichting van het Marciapark en de ontwikkeling van de nieuwe school, hebben wij een cultuurhistorische en landschappelijke analyse uitgevoerd en vertaald naar een stedenbouwkundig plan. Het plan biedt ruimte voor verschillende dorpsfuncties in en rondom het gebouw, waarbij een ongebruikt sportveld getransformeerd is tot dorpspark. Om de openheid en herkenbaarheid van het gebied te waarborgen is veel aandacht uitgegaan naar de landschappelijke inpassing en een groene aankleding van de speelpleinen.