Opdrachtgever: gemeente Het Hogeland

in samenwerking met Weusthuis en Partners en KAW architecten

De Brede school in Baflo, Groningen, ligt in een cultuurhistorisch waardevolle locatie tussen twee wierden. Hiervoor hebben wij naast het stedenbouwkundige plan, het inrichtingsplan verzorgd. Om de openheid en herkenbaarheid van het gebied te waarborgen is veel aandacht uitgegaan naar de landschappelijke inpassing. De samenkomst van verschillende dorpsfuncties in en rondom het gebouw, bood kansen voor een integraal plan, waarbij een ongebruikt sportveld getransformeerd is tot dorpspark.