i.o.v. gemeente Hogeland

De Brede school in Baflo, Groningen, ligt in een cultuurhistorisch waardevolle locatie tussen twee wierden. Hiervoor hebben wij het inrichtingsplan verzorgd. Om de openheid en herkenbaarheid van het gebied te waarborgen is veel aandacht uitgegaan naar de landschappelijke inpassing. De samenkomst van de twee scholen in combinatie met verschillende dorpsfuncties in het gebouw en in het naastliggende dorpspark, bood kansen voor een integraal plan, waarbij intensief met de betrokken partijen is samengewerkt om tot het meest ideale plan te komen.