Gevonden landschap, Bargeres

THEMA’S: BLOEMKOOLWIJK, EENZAAMHEID, LANDSCHAP, SOCIOLOGIE, VISIE
LOCATIE: BARGERES, EMMEN
IN OPDRACHT VAN: COLLEGE VAN RIJKSADVISEURS
PARTNERS: JAN MARTIJN EEKHOF STEDENBOUW, WERNER BROUWER, INTERRA
PERIODE: 2020
PRODUCT: Stedenbouwkundig plan / Landschapsplan / Openbare ruimte – Visie

De basis van ons voorstel bestaat uit het zichtbaar maken van de rijkdom in de ondergrond van Bargeres. Bargeres is als één egale wijk op twee totaal verschillende gebieden ontworpen. Het oostelijke deel ligt op de hooggelegen oorspronkelijke Es, het westelijke deel ligt op de lagergelegen ‘Slagen’. Die landschappelijke verschillen ten westen en oosten van het Oranjekanaal willen wij benutten als vormgevingsinstrumenten. Daarnaast voegen we locatiespecifiek nieuw programma toe.