Binnenstebuitenbos schoolplein Mantgum

THEMA’S: TRANSFORMATIE, SCHOOLPLEIN, HITTESTRESS, SPELEN,
LOCATIE: O.B.S. MANTGUM
IN OPDRACHT VAN:  OBS DE GIELGUORDE
PARTNERS: NICO KLOPPENBORG
PERIODE:  2021-2022
PRODUCT: Landschapsplan / Openbare ruimte – Definitief Ontwerp

Soms begint een project klein. De OBS in Mantgum vroeg ons of we iets konden betekenen in de herplanting van de bestaande boombakken. Dit omdat de bestaande bakken intensief door rennende schoolkinderen gebruikt werden en de beplanting dit niet goed volhield. Bij nader onderzoek bleek dat het intensieve gebruik verband had met de vele verharding op het plein en een tekort aan verstopplekken. 

Vanuit deze observatie stelden we daarom geen herplant voor, maar een omgekeerde beweging: het leeghalen van de boombakken en het planten van groen eromheen. Door de keuze van een hazelnotenbos rondom de bakken ontstaat beschutting, schaduw en halfverharding. In het middendeel ontstaat een spannende speelplek waar veel gesprongen en gerend kan worden. Dit biedt meer ruimte voor spel (vaardigheden), plek voor buitenles (cognitieve vaardigheden) en de mogelijkheid voor de kinderen om zich alleen of samen terug te trekken (sociale vaardigheden). Kortom een aantrekkelijke en uitdagende speelplek in het hart van het dorp. 

Buitenleslokalen in een speelbos
Speelaanleidingen