PeetersenDaan is een stedenbouwkundig en landschapsonderzoeks- en ontwerpbureau met een passie voor zintuigelijke ervaringen en verschil in perspectieven. Een bureau waar met liefdevolle aandacht wordt gewerkt aan ruimtelijke en sociale opgaven.

Het bureau weet de ruimtelijke essentie en sociologische betekenis van een plek te duiden en deze te vertalen naar ontwerpen die passend en logisch zijn. Ontwerpen die rekenschap houden met de lange termijn en met een po√ętische sensibiliteit om het hier & nu te overstijgen. 

Adres
Cornelis Trooststraat 48, 8932 BR, Leeuwarden, ruimte 307

Huidig team:

Karin Peeters
0620425238
k.peeters@peetersendaan.eu
Berte Daan
0617533206
b.daan@peetersendaan.eu

Karin Peeters brengt veel kennis en ervaring in op het gebied van ruimtelijk ontwerp, gebiedsontwikkeling en cocreatieve processen. Karin heeft een achtergrond als stedenbouwkundig ontwerper en in sociologie. Twee werkvelden die zij met veel plezier en kruisbestuivingen inzet. Karin is een denker en doener die met een beeldende hand laat zien dat beide werkvelden elkaar versterken. Daarmee krijgen in projecten die ze uitvoert de lokale waarden een juiste plek en worden deze verwerkt tot vindingrijke en meer gebruikersgerichte ruimtelijke oplossingen waar mensen mee verder kunnen.
Berte Daan is landschapsontwerper die met een onderzoekende benadering en aandacht voor goede afwerking plekken ontwerpt. Hierbinnen is ruimtelijke kwaliteit leidend om tot een duurzame omgeving te komen. Binnen haar opgaven is programmering en ruimtelijke ervaring op ooghoogte een belangrijk onderdeel van de werkwijze. Daarnaast is docent aan de Academie van Bouwkunst Groningen.
Floor Thies is student Ruimtelijke ontwikkeling aan de Hanze Hogeschool. Ze houdt zich bezig met ruimtelijke opgaves waarbij de gebouwde omgeving leefbaarder, veiliger en klimaatadaptiever ontwikkeld kan worden. Graag ontwerpt ze voor de groeiende vraag van de mens, zonder de natuur tot last te zijn. 

Stageplek:
We zijn altijd op zoek naar talentvolle en gemotiveerde stagiaires, (landschapsarchitectuur, stedenbouwkunde, architectuur of ontwerper) voor ons team. Stuur je CV en portfolio naar b.daan@peetersendaan.eu of k.peeters@peetersendaan.eu

Voormalige medewerkers/stagiairs:
Floor Thies, Luca Bults, Vincent Schaafsma, Nick Mohlman, Marijn van Dongen, Nynke Agnes Postma, Anne Taeke Meijer


Portretfotos PeetersenDaan: Mijke Bos