PeetersenDaan is een stedenbouwkundig en landschapsonderzoeks- en ontwerpbureau met een passie voor zintuigelijke ervaringen en verschil in perspectieven. Een bureau waar met liefdevolle aandacht wordt gewerkt aan ruimtelijke en sociale opgaven.

Het bureau weet de ruimtelijke essentie en sociologische betekenis van een plek te duiden en deze te vertalen naar ontwerpen die passend en logisch zijn. Ontwerpen die rekenschap houden met de lange termijn en met een poëtische sensibiliteit om het hier & nu te overstijgen. 

Team:
Karin Peeters 0620425238 k.peeters@peetersendaan.eu
Berte Daan 0617533206 b.daan@peetersendaan.eu
Anne Taeke Meijer a.meijer@peetersendaan.eu
Cornelis Trooststraat 48, 8932 BR, Leeuwarden, ruimte 307

Voor een overzicht van ons werk zie ook: www.territoria.nl en www.bertedaan.nl

Karin Peeters brengt veel kennis en ervaring in op het gebied van ruimtelijk ontwerp, gebiedsontwikkeling en cocreatieve processen. Karin heeft een achtergrond als stedenbouwkundig ontwerper en in sociologie. Twee werkvelden die zij met veel plezier en kruisbestuivingen inzet. Karin is een denker en doener die met een beeldende hand laat zien dat beide werkvelden elkaar versterken. Daarmee krijgen in projecten die ze uitvoert de lokale waarden een juiste plek en worden deze verwerkt tot vindingrijke en meer gebruikersgerichte ruimtelijke oplossingen waar mensen mee verder kunnen.

Berte Daan is landschapsontwerper die met een onderzoekende benadering en aandacht voor goede afwerking plekken ontwerpt. Hierbinnen is ruimtelijke kwaliteit leidend om tot een duurzame omgeving te komen. Door haar ervaring in Zürich, Amsterdam en Leeuwarden, heeft ze een bijzonder oog ontwikkeld voor ruimtelijke kwaliteit en het duurzame effect daarvan. Binnen haar opgaven is programmering en ruimtelijke ervaring op ooghoogte een belangrijk onderdeel van de werkwijze. Daarnaast is ze Adviseur Landschap binnen de Centrale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Friesland, en docent aan de Academie van Groningen Groningen.

Stageplek:
We zijn op zoek naar een talentvolle en gemotiveerde stagiaire, (landschapsarchitectuur, stedenbouwkunde, architectuur of ontwerper) voor ons team. Stuur je CV en portfolio naar b.daan@peetersendaan.eu of k.peeters@peetersendaan.eu