Boswijk Vlieland

THEMA’S: LEVENSLOOPBESTENDIG, ZORG, STEDENBOUWKUNIG PLAN, OPENBARE RUIMTE, ONTMOETEN
LOCATIE: VLIELAND
IN OPDRACHT VAN:  GEMEENTE VLIELAND
PARTNERS: TWA ARCHITECTEN MYBACKYARDABC Nova
PERIODE: 2021, REALISATIE: 2022
PRODUCT: Stedenbouwkundig plan – Visie / Landschapsplan – Voorlopig ontwerp

Om eilandbewoners op oudere leeftijd de noodzakelijke zorg te kunnen blijven bieden, heeft gemeente Vlieland en zorgorganisatie KwadrantGroep een zorgconcept speciaal voor Vlieland ontwikkeld. Het concept bestaat uit 38 zelfstandige woningen voor senioren en een groeps-eenheid voor zware zorg. Daarnaast is de buurt aangevuld met ruimtes voor algemene zorgverlening en welzijnsfuncties. Het concept is uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan en inrichtingsplan.

Locatie: binnen dorpskern aan de doorgaande verbinding vanaf de haven met een sterk topografisch duin- en boslandschap

Beeld: woonconcept TWA

In het stedenbouwkundig plan is het ontwerp toegespitst op de doelgroep met een sterke dooradering van paden die de woongemeenschap verbindt met de rest van het dorp. De openbare ruimte rondom is vormgegeven een sfeer die past bij het eiland; als duinlandschap met heuvels en laagtes tussen de gebouwen. In dit landschap slingeren de paden op een natuurlijke wijze tussen de verschillende woongebouwen. Het terrein is zo vormgegeven dat de bewoners van het gebied beschut en vrij kunnen zitten, verblijven en recreëren. De centrale open ruimte biedt mogelijkheden voor ontmoeting en diverse gezamenlijke (dorpse) buitenactiviteiten, gecombineerd met een enkele speelaanleiding voor kinderen.

Wonen in een duinlandschap: diversiteit in hoogte, toegankelijkheid binnen het gebied