THEMA’S: DORPSENTREE, OPENBARE RUIMTE, ONTMOETING
LOCATIE: ACHTERWEI, EE  
IN OPDRACHT VAN: DORPSONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ EE
PERIODE:  2018, REALISATIE: 2019
PRODUCT: Landschapsplan – Voorlopig ontwerp

Het dorps Ee kent als terpdorp een rijke historie, welke nog altijd goed afleesbaar is. Niet voor niets kent het dorp een beschermd dorpsgezicht en niet voor niets zetten veel dorpsbewoners zich in om deze unieke kwaliteiten van het dorp te behouden.

Naast behouden wil het dorp de leefbaarheid en kwaliteit van het dorp ook verder versterken. In opdracht van en in samenwerking met de Dorpsontwikkelingsmaatschappij Ee, heeft PeetersenDaan een groengebied getransformeerd naar een meer verwelkomende en intieme dorpsentree.

Locatie: ten zuiden van de terp
Ontwerp: blokhagenstructuur bij entree biedt beschutting