in opdracht van: Dorpsontwikkelingsmaatschappij Ee

Het dorps Ee kent als terpdorp een rijke historie en deze is nog altijd goed afleesbaar. Niet voor niets is het dorp beschermd dorpsgezicht en niet voor niets zetten veel dorpsbewoners zich in om deze unieke kwaliteiten van het dorp te behouden.

Naast behouden wil het dorp de leefbaarheid en kwaliteit van het dorp ook verder versterken. In opdracht van en in samenwerking met de Dorpsontwikkelingsmaatschappij Ee, heeft Territoria een groengebied tussen getransformeerd naar een meer verwelkomende en intieme dorpsentree.

Status: Uitgevoerd