Eiland de Klamp

thema’s: SOCIAAL-RUIMTELIJK ONDERZOEK, ECOLOGIE
Locatie: de klamp, leeuwarden
In opdracht van: private opdrachtgever
partners: Dorenbos architecten
periode: 2021/2022
PRODUCT: lANDSCHAPSPLAN

Aanleiding / opgave

Het gebied genaamd De Klamp, gelegen ten zuiden van Leeuwarden, wordt momenteel getransformeerd tot een nieuwe woonwijk. Een particuliere ondernemer in de nieuwe wijk wilde zijn kleinschalige horecavoorziening verbeteren door een naastliggend stuk land, welke ongebruikt en overwoekerd was, bij zijn onderneming te betrekken. In samenwerking met de gemeente ontstond het idee om het landje om te vormen tot een voedselbos. PeetersenDaan ontwierp een landschapsplan waarbij het eiland zowel voor recreatieve gebruik als voor de ecologie een meerwaarde geeft. 

Eiland De Klamp in veranderende context

Context

Bodemvariatie: west – hoog organisch, oost: stevige klei

Het eiland is gelegen op de overgang van twee landschapstypen en omringd met water. Deze bijzondere uitgangspunten zijn in het ontwerp benut om de van zichzelf reeds een enorme variëteit aan beplanting te versterken. In het ontwerp wordt het bestaande bos door gerichte kap geoptimaliseerd, waardoor de bereikbaarheid van de plek en de levensvatbaarheid van andere planten wordt vergroot. Selectieve aanplant van aanvullende inheemse planten versterkt de ecologische waarden. Met de locatiekeuze van deze aanplant wordt daarbij ook het verschil tussen de landschapstypen van de oeverwal aan de westzijde en de getijdeafzetting aan de oostzijde versterkt. 

De vegetatie verschilt enorm van west naar oost.

Met de aanleg van paden en zitgelegenheden worden bezoekers in staat gesteld te genieten van de omgeving. Daarnaast zijn zwemzones gecreëerd op zo’n manier dat de de waterkwaliteit wordt bevorderd en de natuurlijke omgeving wordt behouden. Hiermee zal dit eiland niet alleen dienen als kleinschalige recreatieve attractie, maar ook bijdragen aan de lokale voedselvoorziening en de gemeenschap betrekken bij duurzame praktijken.

v.l.n.r.: Voorstel structuur vegetatie dicht/open, Huidige waterstructuur behouden en twee smalle verbindingen naar het eiland toe met loopbruggen, Schets voor inpassing en horecagelegenheid noordzijde.
Doorsnede West/Oost. Binnen het kleine eiland een grote diversiteit aan sferen en ecologie

De zorgvuldig geselecteerde beplanting op het eiland zal worden afgestemd op de specifieke bodemomstandigheden en klimaatfactoren van het eiland. Dit zorgt voor een gezonde groei van de gewassen en draagt bij aan de ecologische stabiliteit van het gebied. Bovendien zal het voedselbos fungeren als een educatieve bron waar bezoekers kennis kunnen opdoen over lokale ecosystemen.