Project in samenwerking met SteenhuisMeurs, in opdracht van Amvest
Landschappelijke onderlegger voor het stedenbouwkundig plan van het voormalig KEMA-terrein Arnhem De Hes

Amvest heeft recent het voormalige KEMA-terrein gekocht tussen Utrechtsestraatweg en Klingelbeekseweg, aan de westkant van Arnhem. De Hes is een grensgebied. Op de grens van Arnhem en Renkum, op de grens van Veluwe en de Rijn in de poldervlakte, op de grens van hoog en laag, van zand en klei, van deftig naar ‘scharrig’. Bewegend tussen statig parkdeel en informele tuinderswereld kruipt de Slijpbeek langzaam als een kameleon door het landschap. Het terrein wordt gekenmerkt door diversiteit.

De Hes is een uitgesproken en gevarieerd landschappelijk gebied. Aan de hand van een aantal landschappelijk thema’s kan het gebied worden gekenschetst: topografie, vegetatie, water, omgrenzing, choreografie.

This image has an empty alt attribute; its file name is 1815-De-Hes-Landschappelijke-onderlegger-1000-roodbruin-700x990-1.jpg

Het gebied heeft wel een uitgesproken karakter en kwaliteiten, die toekomstige nieuwe ontwikkelingen meerwaarde en een historische gelaagdheid kunnen geven. De conclusies van dit onderzoek zijn vanuit dit standpunt geschreven en richten zich op de uitdaging hoe cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteit bij kan dragen aan een vitale, herkenbare en hoogwaardige stadswijk. Ze vormen een weerslag van de landschappelijke en maatschappelijke condities van de plek en bepalen sfeer en karakter van het gebied. Deze ruimtelijke ingrediënten kunnen bij toekomstige ontwikkelingen een leidraad zijn.