Schoolplein Oldenije Westerkerk

Locatie: Leeuwarden 

Opdrachtgever: Gemeente Leeuwarden i.s.m. Proloog  

Oppervlakte : 1200 m2 

Partners: Moke Architecten

Dit inrichtingsplan voor de omgeving van de Jenaplanschool Oldenije en de Westerkerk is gemaakt naar aanleiding van een uitbreiding van het schoolgebouw, ontworpen door Moke Architecten, op het huidige schoolplein. Deze uitbreiding verkleint het netto gebruikersoppervlak van het schoolplein, waardoor efficiënter ruimtegebruik noodzakelijk is en herinrichting van de pleinruimte gevraagd wordt. 

De omgeving van het schoolplein kent een hoge cultuurhistorische waarden en heeft vanwege de omliggende binnenstedelijke functies een hoge gebruikersintensiteit en complexiteit. De naastliggende Westerkerk is onderdeel van een voormalig eeuwenoud kloostercomplex waar in het verleden ook een gracht heeft gelopen. Om voldoende speelruimte voor de kinderen te realiseren, wordt een uitbouw van de Westerkerk (Rijksmonument) gesloopt en is in het ontwerp ook rekening gehouden met de archeologische waarden van de plek.  

Om de beperkte oppervlakte multifunctioneel te kunnen gebruiken, zowel voor de school als voor de stad als geheel, is een sterk organiserend principe ontworpen van een ovaal in het plein. Dit “plein in het plein” kan worden afgesloten of openbaar worden gemaakt afhankelijk waar behoefte aan is. De school kan dit binnenplein tijdens schooltijden als schoolplein benutten. Buiten de schooltijden, kan deze dienen als publieke ruimte. De positie van het “ovalen binnenplein” tussen de kerk en het schoolgebouw structureert de omliggende openbare ruimte en vormt de groene nieuwe identiteitsdrager van het binnenstedelijke gebied. 

Circulariteit

In het ontwerp wordt qua materialisatie voortgeborduurd op de materialen in de omliggende straten. De bestrating isIn het ontwerp is qua materialisatie voortgeborduurd op de materialen in de omliggende straten, die vrijwel alleen uit gebakken materiaal bestaan. Door de betontegels te vervangen met hergebruikte gebakken bestratingsmateriaal uit het gemeente depot, maakt het plein (op een circulaire wijze) volwaardig deel uit van de binnenstad.  Door regenwater op verschillende plekken op het plein op te vangen in ondergrondse opvangbakken, is in het ontwerp geanticipeerd op wateroverlast en hittestress.