Schoolplein Oldenije Westerkerk

thema’s: CULTUURHISTORIE, schoolplein, archeologie, waterberging, buurtplein
Locatie: jenaplanschool oldenije, leeuwarden
In opdracht van: Proloog & gemeente leeuwarden
partners: ARCHITECT: MOKE ARCHITECTEN, TECHNISCHE UITWERKING PLEIN: CITEG, uitvoering: ROELOFS
periode: 2020/2022
Status: uitgevoerd
OPPERVLAK: 1200m2

OBS Oldenije en aanbouw van de Westerkerk, Leeuwarden. Foto: Thijs Wolzak

Aanleiding / opgave

Dit inrichtingsplan voor de omgeving van de Jenaplanschool Oldenije en de Westerkerk is gemaakt naar aanleiding van een uitbreiding van het schoolgebouw op het huidige schoolplein. De schooluitbreiding verkleint het netto gebruikersoppervlak van het schoolplein, waardoor efficiënter ruimtegebruik noodzakelijk is en herinrichting van de pleinruimte gevraagd wordt. 

De omgeving van het schoolplein kent hoge cultuurhistorische waarden en heeft, vanwege de omliggende binnenstedelijke functies, een hoge gebruikersintensiteit en complexiteit. Om voldoende speelruimte voor de kinderen te realiseren, wordt een uitbouw van de Westerkerk (Rijksmonument) gesloopt en is in het ontwerp ook rekening gehouden met de archeologische waarden van de plek.  

opgaven

Om de beperkte oppervlakte multifunctioneel te kunnen gebruiken, zowel voor de school als voor de stad als geheel, is een sterk organiserend principe ontworpen van een ovaal in het plein. Dit “plein in het plein” kan worden afgesloten of openbaar worden gemaakt afhankelijk waar behoefte aan is. De school kan dit binnenplein tijdens schooltijden als schoolplein benutten. Buiten de schooltijden, kan deze dienen als publieke ruimte. De positie van het “ovalen binnenplein” tussen de kerk en het schoolgebouw structureert de omliggende openbare ruimte en vormt de groene nieuwe identiteitsdrager van het binnenstedelijke gebied. 

Functies en programma plein in plein

Daarnaast is het gebied een belangrijk waterbergingfunctie: bij piekbuien kan 150m3 water opgenomen worden.

Waterberging mogelijk in het buitenleslokaal

Circulariteit

In het ontwerp wordt qua materialisatie voortgeborduurd op de materialen in de omliggende straten. De bestrating isIn het ontwerp is qua materialisatie voortgeborduurd op de materialen in de omliggende straten, die vrijwel alleen uit gebakken materiaal bestaan. Door de betontegels te vervangen met hergebruikte gebakken bestratingsmateriaal uit het gemeente depot, maakt het plein (op een circulaire wijze) volwaardig deel uit van de binnenstad.  Door regenwater op verschillende plekken op het plein op te vangen in ondergrondse opvangbakken, is in het ontwerp geanticipeerd op wateroverlast en hittestress. 

plattegrond V.O.
Hergebruik bestaande klinkers