Landschapsplan Aduarderzijl

Opdrachtgever: Waterschap Noorderzijlvest
i.s.m. MVDH Architectuur- en cultuurhistorie

Aduarderzijl is gelegen in Middag-Humsterland. Dit bijzondere landschap is in de loop van duizenden jaren ontstaan. Het is het resultaat van samenspel tussen zee en mens. Het landschap kenmerkte zich door drassige moeraslanden waarbij het door de bewoners van het gebied een enorme inspanning vergde om enerzijds de zee in te dammen en anderzijds het Drentse water te reguleren. De aanleg van het Aduarderdiep en de Aduarderzijl hebben daar een grote rol in gehad.

De plek waar het Aduarderdiep en het Reitdiep elkaar ontmoetten, was ook een verdedigingsbolwerk in de verschillende slagen om de stad Groningen. De plek ter plaatse heeft zelfs een cruciale rol gespeeld in het beleg van Groningen in 1672. De 350-jarige viering van deze gebeurtenis dit jaar (2022) is mede aanleiding om de geschiedenis van Aduarderzijl meer beleefbaar te maken. Daarnaast zijn de sluizen aan groot onderhoud toe. Deze combinatie maakt dat zowel naar het sluis- brugherstel is gekeken, als naar het beter beleefbaar maken van (de plek van) de Aduardersluizen.

Dit landschapsplan toont de ingrepen die nodig zijn om dit te bereiken. Dit ontwerp komt voort uit een integrale aanpak, waarbij zowel is gekeken naar wensen en belangen vanuit het dorp, als naar de opgaven vanuit het Waterschap, Gemeente en Provincie.1785, Ontwerp voor een te maken post voor de dekking van de Aduarderzijl. Bron: Groninger Archieven.
Oosterzijl, 1928 (Bron: P.B. Kramer)
kernkwaliteiten landschap
landschapsplan