Landschapsplan Aduarderzijl

THEMA’S: CULTUURHISTORIE, RIJKSMONUMENTEN, PARTICIPATIE
LOCATIE: ADUARDERZIJL
IN OPDRACHT VAN:  WATERSCHAP NOORDERZIJLVEST
PARTNERS: MVDH ARCHITECTUUR- EN CULTUURHISTORIE
PERIODE:  2021-2022
PRODUCT: Landschapsplan / Openbare ruimte – Voorlopig Ontwerp

De plek waar het Aduarderdiep en het Reitdiep elkaar ontmoetten, was ook een verdedigingsbolwerk in de verschillende slagen om de stad Groningen. De plek ter plaatse heeft zelfs een cruciale rol gespeeld in het beleg van Groningen in 1672. De 350-jarige viering van deze gebeurtenis dit jaar (2022) is mede aanleiding om de geschiedenis van Aduarderzijl meer beleefbaar te maken. Daarnaast zijn de sluizen aan groot onderhoud toe. Deze combinatie maakt dat zowel naar het sluis- brugherstel is gekeken, als naar het beter beleefbaar maken van (de plek van) de Aduardersluizen.

Dit landschapsplan toont de ingrepen die nodig zijn om dit te bereiken. Dit ontwerp komt voort uit een integrale aanpak, waarbij zowel is gekeken naar wensen en belangen vanuit het dorp, als naar de opgaven vanuit het Waterschap, Gemeente en Provincie.


1785, Ontwerp voor een te maken post voor de dekking van de Aduarderzijl. Bron: Groninger Archieven.
Oosterzijl, 1928 (Bron: P.B. Kramer)
kernkwaliteiten landschap
landschapsplan