Om het ontmoeten in het dorp Marsum te stimuleren, is de openbare ruimte rondom het dorpshuis opnieuw ingericht. Het ontwerp is gebaseerd op het Shared Space gedachtengoed en biedt voor alle doelgroepen in het dorp een plek voor sport, spel, theater en ontmoeten. De wadi is daarbij een belangrijk onderdeel, welke met passende beplanting, sfeer en beschutting geeft aan de plek.

Dorpsplein Marsum is uitgevoerd als pilot van een bredere studie naar de sociale waarde van dorpspleinen. De publicatie hiervan kunt u hier terugvinden