Ruimtelijke Ontwikkelstrategie Drachten

Opdrachtgever: Gemeente Smallingerland

Locatie: Drachten

Partners: Roosemalen & Savelkoul, Okander

Gemeente Smallingerland heeft in 2019 via de zogenaamde versnellingsagenda haar gronden ingezet om woningbouw sneller tot ontwikkeling te brengen. De Ontwikkelstrategie die hieruit voortvloeit, moet resulteren in de toevoeging van ca. 450 woningen op een groot aantal binnenstedelijke locaties in Drachten. PeetersenDaan heeft voor deze opgave de stedenbouwkundige visie verzorgt, inclusief de vertaling ervan in bouwenveloppes

De stedenbouwkundige visie op hoofdlijnen voor de ontwikkelstrategie komt tegemoet aan de stedenbouwkundige kwaliteiten van Drachten en tegelijkertijd aan de wens om nieuwe woningtypologieën en woonmilieus te ontwikkelen. Dit heeft geleid tot een drietal zones van ontwikkellocaties, waarbij iedere zone zijn eigen ruimtelijke randvoorwaarden voor ontwikkeling kent:

  • Langs cultuurhistorische lijnen is het de stedenbouwkundig ambitie om te verdichten, waarbij wordt ingezet op een meer stedelijk woonklimaat. Ingrediënten om tot meer levendig woonmilieus te komen zijn: o.a. kleinere woningen, stapelen van woningen, een mix van programma, lagere parkeernormen, nieuwe mobiliteitsoplossingen en/of ondergronds parkeren.
  • In het landschappelijk casco wordt de woningbouw ingezet om de omliggende groenkwaliteiten met wonen te versterken. Ingrediënten om dit te bereiken zijn: geclusterd (kleiner) wonen in solitaire gebouwen, collectief landschap als tuin en parkeren uit het zicht
  • In de overige wijken wordt ingezet op het toevoegen van aanvullende woningtypologieën binnen het bestaande weefsel.  Hierbij is de insteek om toevoeging van infrastructuur te minimaliseren en parkeren te clusteren. 

vlnr: Cultuurhistorische linten, In de wijken, In de landschappelijk casco

Proces van stedenbouwkundige studies

Voorbeeld van vertaling in bouwenveloppe