THEMA’S: SOCIAAL- RUIMTELIJK ONDERZOEK, STUDENTEN, ACADEMISCH KLIMAAT, MENTAL MAPS, PRIJSVRAAG
LOCATIE: HSLU CAMPUS
IN OPDRACHT VAN:  HSLU CAMPUS
PARTNERS:  OFFICE HARATORI, OFFICE WINHOV
PERIODE:  2015
PRODUCT:  Sociologisch onderzoek & Landschapsplan / Openbare ruimte – Visie

Het team Office Haratori, Office Winhov en Territoria heeft voor de testplanning fase van de HSLU campus in Horw, Luzern een masterplan gemaakt. Dit om de campus te renoveren en tevens de bestaande gebouwen van de Architectuur en Techniek school uit te breiden.

Het masterplan voorziet in een gefaseerde uitbreiding o.a. door middel het ophogen van de bestaande gebouwen en een nieuwe indeling van de inpandige logistieke ruimten op de campus. Deze insteek is gebaseerd op de kwaliteiten van de bestaande stedenbouwkundige structuur en uitzichten. En vanuit een sociologische steekproef onder de studenten, waaruit bleek dat er grote behoefte was aan een andersoortige, meer open leeromgeving.