Er studeren zo’n 20.000 studenten in Leeuwarden aan een van de vier instellingen voor hoger en universitair onderwijs. Omdat studenten de dynamiek van de stad vergroten en een aanzuigende werking hebben op bedrijven en voorzieningen, investeert de gemeente Leeuwarden in de verblijfskwaliteit in de stad voor de studenten. Ofwel de kwaliteit van het Academisch klimaat.

Om een goed beeld te hebben wat voor het welbevinden van deze doelgroep van belang is, heeft Territoria de belevingswaarden van de studenten in Leeuwarden in beeld gebracht. Met een kwalitatief onderzoek onder de studentenpopulatie en deze te combineren met observatiemethoden en kwantitatief onderzoek, zijn de wensen en noden de doelgroep in de stad geanalyseerd. De data is vervolgens vertaald naar praktische handvatten voor de gemeente, onderwijsinstellingen en ontwikkelende partijen. Zodat zij kunnen anticiperen op de behoeften van de studenten. Wat uiteindelijk ten goede komt aan de aantrekkelijkheid van de stad als geheel.