Academisch klimaat Leeuwarden

THEMA’S: SOCIAAL- RUIMTELIJK ONDERZOEK, STUDENTEN, ACADEMISCH KLIMAAT
LOCATIE: LEEUWARDEN
IN OPDRACHT VAN: campus Fryslân
PERIODE: 2012
STATUS: AFGEROND
COMPLETE PUBLICATIE

Aanleiding/Opgave

Er studeren zo’n 20.000 studenten in Leeuwarden aan de vier instellingen voor hoger en universitair onderwijs. Omdat studenten de dynamiek van de stad vergroten en een aanzuigende werking hebben op bedrijven en voorzieningen, investeert de gemeente Leeuwarden in de verblijfskwaliteit in de stad voor de studenten. Ofwel de kwaliteit van het Academisch klimaat.

Belevingswaarden van studenten uit het zuidelijke deel van de stad

Context

Om een goed beeld te hebben wat voor het welbevinden van deze doelgroep van belang is, heeft PeetersenDaan de belevingswaarden van de studenten in Leeuwarden in beeld gebracht. Met een kwalitatief onderzoek onder de studentenpopulatie in combinatie  met observatiemethoden en kwantitatief onderzoek, zijn de wensen en noden de doelgroep in de stad geanalyseerd. De data is vervolgens vertaald naar praktische handvatten voor de gemeente, onderwijsinstellingen en ontwikkelende partijen. Zodat zij kunnen anticiperen op de behoeften van de studenten. Wat uiteindelijk ten goede komt aan de aantrekkelijkheid van de stad als geheel.

Uitgangspunten

Hieruit ontstond een Ruimtelijke Ontwikkelingsstratagie: veraangenamen en intensiveren van plekken langs bronpunten om de dynamiek en sociale veiligheid langs de wandel en fietsroutes te vergroten.

Belevingsaspecten in de stad zijn geïnventariseerd: ontmoetingsplekken, oriëntatiepunten, positieve en negatieve beleving. Hieronder zijn de belevingswaarden van studenten uit het zuidelijke deel van de stad te zien.

Inventarisatie van belevingsaspecten in de stad: ontmoetingsplekken, oriëntatiepunten, positieve en negatieve beleving
Ruimtelijke Ontwikkelingsstratagie: veraangenamen en intensiveren van plekken langs bronpunten om de dynamiek en sociale veiligheid langs de wandel en fietsroutes te vergroten